Kalendarium

Föreningens kalendarium och dokument


Aktuellt


Minnesanteckningar från bostadsmötet hittar du här


Årets händelser 2023


23/1 18.00 Styrelsemöte

19/2 14.00 Års- och Bostadsmöte

27/2 18.00 Styrelsemöte

7/3 13.00 Samråd med Stockholmshem

17/4 18.00 Styrelsemöte

26/8 15.00 Gårdsfest

4/10 18.00 Styrelsemöte

10/9 11.00 Loppis

16/10 18.00 Styrelsemöte

23/10 18.00 Bostadsmöte

?/11 15.00 Samråd med Stockholmshem

20/11 18.00 Styrelsmöte

3/12 15.00 Adventsfika


Tidigare händelser


Här hittar du bland annat årsmöteshandlingar, inklusive årsberättelsen, och protokoll från samråden med Stockholmshem. Önskar du se äldre dokument eller till exempel protokoll från styrelsens möten kontakta styrelsen.


2022


20/3 14.00 Års- och Bostadsmöte

25/4 15.00 Samråd med Stockholmshem

24/10 18.00 Bostadsmöte

31/10 15.00 Samråd med Stockholmshem


2021


7/4 14.00 Samråd 

15/6 18.00 Års- och Bostadsmöte

29/8 15.00 Gårdsfest

9/11 18.00 Bostadsmöte

11/11 15.00 Samråd


2020


Nyhetsbrev november 2020. Hämta här


16/2 14.00 Årsmöte och Bostadsmöte

09/3 14.00 Samråd

13/10 14.00 Samråd


2019


Presentation av föreningen