Hem

Välkommen till Vattenpasset 10

Det här är vi

Vi är en lokal styrelse under Hyresgästföreningen (HGF) i Stockholm. Vår främsta uppgift är att verka för en bättre boendemiljö och ökad granngemenskap för alla som bor i fastigheten Vattenpasset 10. För oss är det viktigt att alla ges möjlighet att vara delaktiga i det som händer där vi bor.


Det här gör vi

På årsmötet väljs styrelsen och verksamheten för året fastställs. Vi bjuder in alla som bor i huset till bostadsmöte minst en gång per år samt träffar regelbundet   fastighetsförvaltaren i s k samråd. Styrelsen har också hand om hyresgästlokalen. Läs mer under Boka lokal.

Vad kan du göra

Kom till årsmöte och bostadsmöten. Kanske har du egna förslag på vad vi skulle kunna göra mer för en ökad gemenskap och ett tryggare boende. Det kan röra allt från bostadspolitik till gårdsloppis och fest. Gå gärna med i vår grupp på  facebook!

Bli medlem

Man måste inte vara medlem för att få ta del av aktiviteter som ordnas för boende i huset. Men ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vår röst som hyresgäster i Stockholms stad. Medlemskap ger dig även tillgång till olika förmåner, juridisk hjälp m.m. Läs mer på hyresgastforeningen.se