Start

Välkommen till LH Vattenpasset 10

Det här är vi

Vi är en lokal styrelse under Hyresgästföreningen (HGF) i Stockholm. Vår främsta uppgift är att verka för en bättre boendemiljö och ökad granngemenskap för alla som bor i Vattenpasset 10. För oss är det viktigt att alla ges möjlighet att vara delaktiga i det som händer där vi bor.


På årsmötet väljs styrelsen och verksamheten för året fastställs. Vi bjuder in alla som bor i huset till bostadsmöte minst en gång per år samt träffar regelbundet fastighetsförvaltaren i s k samråd. Styrelsen ansvarar också för hyresgästlokalen - läs mer under Boka lokal.


Alla kan vara med

Alla boende i huset är välkomna till årsmöte och bostadsmöten. Kanske har du egna förslag på vad vi skulle kunna göra mer för en ökad gemenskap och ett tryggare boende.

Gå gärna med i vår grupp på  facebook!


Man behöver inte vara medlem i hyresgästföreningen för att få ta del av aktiviteter som ordnas för boende i huset, men ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vår röst som hyresgäster i Stockholms stad. Medlemskap ger dig även tillgång till olika förmåner, juridisk hjälp m.m. Läs mer på hyresgastforeningen.se

Boka vår hyresgästlokal

För fester, möten m m

Hyresgästlokalen

På plan 0 mellan uppgångarna 20 och 22 ligger hyresgästlokalen. Den rymmer upp till 37 personer och används bland annat för bostadsmöten och styrelsens möten. Som hyresgäst hos Stockholmshem kan du även hyra den för fest, studiecirkel eller liknande. Se bilder och mer information nedan.


Utegrill för många

Om du vill ordna grillparty för många på gården kan du numera hyra föreningens stora grill för 50,00 dygnet. Bokas och betalas på samma sätt som för lokalen. 


Verktyg för utlån

Numera finns också en slagborr, skruvdragare och verktygslåda samt en pirra för utlån. Ta kontakt med styrelsen för mer information.


Gör så här för att boka

Kolla kalendern först

I vår kalender på Google ser du när lokalen är ledig, kolla gärna där först. Ta kontakt med styrelsen för lokala hyresgästföreningen, till exempel  genom vårt kontaktformulär, se Kontakt., och berätta att du vill boka, när och för vilket ändamål. Du ska vara minst 18 år och vara hyresgäst hos Stockholmshem, Magnus Ladulås 14-30. Undantag från regeln kan beviljas av styrelsen.

Betala i förskott

Lokalhyran betalas i förväg och är för närvarande 300 kr per tillfälle (normalt ett dygn).En deposition på 500 kr kan begäras om uthyrningen avser en fest. Hur betalningen görs kan du läsa om i det här dokumentet (pdf).

Skriv på kontrakt

Kontrakt upprättas i förväg mellan hyrestagare och en representant från styrelsen. Där uppger du bl a vilken hemförsäkring du har. Kontraktet och regler som gäller för uthyrningen kan skrivas ut här (pdf).

Nycklar till lokalen och städförrådet lämnas i regel ut dagen innan eller enligt överenskommelse.

Kontakt

Hör gärna av dig till oss


Kontaktformulär

Använd gärna formuläret på den här sidan om du vill  komma i kontakt med styrelsen i något ärende, t.ex. för boking av lokalen eller om du har förslag på frågor att ta upp på nästa bostadsmöte. Beskriv ditt ärende samt fyll i namn, e-post och en kort rubrik. Vi svarar så fort vi kan.

Det går även bra att mejla direkt till:

styrelsen@vattenpasset10.se


Personlig kontakt

Det går också bra att ringa/söka upp någon i Styrelsen direkt. Kontaktuppgifter hittar du på anslagstavlorna i varje gatuport.

Stockholmshem

För felanmälan, eller andra frågor som förvaltaren av fastigheten svarar för, vänd dig direkt till Stockholmshem, antingen på  stockholmshem.se eller  08-508 390 50.

Kvällar och helger ring 08-660 82 00.

 
 
 
 
 
 

Aktuellt

Vad händer i huset


Information från
Styrelsen för LH Vattenpasset 10


Aktuellt just nu

Vi återkommer snart med information om kommande loppis och gårdsfest 1 september 


Styrelsen 2024

Camilla Wiberg, ordförande

Ann-Charlotte Henriksson, kassör

Stina Degerstedt, sekreterare och webbansvarig

Annett Lundvall, lokalansvarig

Lars Günther, lokalansvarig

Ernst Eggenberger

Jonas Bane (t o m maj 2024)


Trädgårdsansvariga är Camilla Wiberg (samordnare) och Peter Mathiasen (biträdande)


Kontakt: styrelsen@vattenpasset10.se


Det här händer under 2024

Må 22/1 18.00 Styrelsemöte 1

Sö 18/2 14.00 Års- och Bostadsmöte

Må 26/2 18.00 Styrelsemöte 2

Ti 26/3  Ordinarie samråd med Sthlmshem

Må 15/4 18.00 Styrelsemöte 3

Må 2/9 18.00 Styrelsemöte 4

Sö 1/9 11.00 Loppis + ev gårdsfest (reservdatum 8/9)

Må 14/10 18.00 Styrelsemöte 5

Må 11/11 18.00 Bostadsmöte

?? ?/11  Ordinarie samråd med Sthlmshem (datum ej bestämt)

Må 26/11 18.00 Styrelsmöte 6

?? ?/12 Adventsfika eller annan festlighet (ej bestämt)


Datum för soppluncher bestäms under hand - håll utkik här, på anslagstavlor i portarna, och på facebook


Önskar du se äldre dokument eller till exempel protokoll från styrelsens möten kontakta styrelsen.


Information från
Samrådet för upprustning


Aktuellt just nu

Samrådet är nu avslutat i och med att man nått en överenskommelse med Stockholmshem för renoveringen av fastigheten. Överenskommelsen undertecknades 5 april 2024. Stockholmshem har informerat om detta i ett brev som alla hyresgäster fått i sitt brevinkast. Ett separat brev har även delats ut från hyresgästernas representanter i Samrådet, vilket kan läsas här


Kontaktuppgifter

epost: upprustning@vattenpasset10.se


Det här har hänt

Planerad upprustning

Stockholmshem planerar att genomföra en upprustning av fastigheten Magnus Ladulåsgatan 14-30 med start tidigast 2025. 

Under vintern 2023 utförde Stockholmshem en undersökning av husets skick och i oktober kallades alla boende till ett informationsmöte. På mötet informerades vi om planerna för upprustningen som bland annat innefattar stambyten, uppdatering av el, byte av radiatorer samt renovering av badrum.


Boendeinflytande i Samråd 

På informationsmötet 18 oktober valdes ett Samråd bestående av representanter för Stockholmshem, Hyresgästföreningen och hyresgästerna i huset. 

Samrådet har sammanträtt 5 gånger under perioden oktober till mars och under tiden har parterna haft ansvar för löpande information och dialog med hyresgästerna. 

Målet för Samrådet har främst varit att komma fram till ett gemensamt förslag (en rekommendation) på en eller flera nivåer för upprustningen som förhoppningsvis kan godkännas av hyresgästerna. 


Möten med interna samrådsgruppen

Den interna gruppen med hyresgästernas representanter i samrådet ordnade med informationsmöten för boende 11/12 2023. Gruppen presenterade då förslaget på upprustningsnivåer som är under diskussion på Samrådet (obs. nivåerna är ännu ej fastställda).

Här kan du ladda ner sammanfattande anteckningar från dessa möten.


Anonym skrivelse

Den anonyma skrivelsen “Stoppa hyreshöjningen” som lagts i allas brevlådor kommer INTE från samrådsgruppen. Ni kan läsa mer i det här brevet som just nu sitter uppe på anslagstavlorna och på andra ställen i huset.


Länkar till mer information

Hyresgästföreningen har en webbsida med länkar till flera bra dokument, https://www.hyresgastforeningen.se/regioner/stockholm/innehall/upprustning/


stockholmshem.se/mina sidor  publiceras fortlöpande information om vad som är på gång. Här hittar man även sammanfattningar från Samrådets möten.


Rapport: Standardhöjning eller underhåll? Deltagande och hållbarhet i renoveringar av hyresbostäder. 

Ladda ned: https://www.score.su.se/publikationer/scores-rapportserie/2023/ny- score-rapport-1.644856